Logo: Betonvarekontrollen, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk
Betonvarekontrollen
 Netgroup Netgroup   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Betonvarekontrollen > Permeable belægningssten og fliser - undgå vandpytterne

Permeable belægningssten og fliser - undgå vandpytterne

De danske vejrforhold har ændret sig markant over de sidste år, og de kraftige skybrud, som landet har haft, er gået hårdt ud over parkeringspladser, havearealer og ikke mindst kloaksystemer.

Skybruddet d. 2. juli 2011 gav massive oversvømmelser, lammede infrastrukturen og forårsagede skader for 5 mia. kr. DMI's klimamodeller forudsiger en øget frekvens og intensitet af skybrud i fremtiden.

Permeable belægninger (tillader vandgennemtrængning) til lokal afledning af regnvand findes allerede på markedet og kan anses for en reel løsning på problematikken.

I Tyskland er der allerede indført en afgift for de steder, hvor vandet ikke kan løbe direkte gennem belægningen og ned i jorden. Løber vandet ud på vejen og hen i kloakken, så koster det, men har man permeable belægningssten, så undgår man den afgift.

Standarderne DS/EN 1338 og DS/EN 1339 for henholdsvis Belægningssten af beton og Betonfliser omhandler dog ikke permeable sten, og der findes endnu ikke detaljeret kravspecifikation for samt konkrete kriterier for prøvning af permeable betonbelægninger. På det grundlag kan BVK for IKE tillade brug af trekantmærket på permeable sten.

Der pågår dog betydelige udviklingsaktiviteter på området, og BVK håber inden længe at kunne tillade trekantmlærkning af permeable sten op imod kravspecifikationer, der er udarbejdet for danske forhold og for det danske marked.

Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsident
Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsiden