Logo: Betonvarekontrollen, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk
Betonvarekontrollen
 Netgroup Netgroup   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Betonvarekontrollen > Revideret standard styrker kvaliteten af afløbsprodukter

Revideret standard styrker kvaliteten af afløbsprodukter

DANVA og betonbranchen har i samarbejde skærpet kravene til betonrør og –brønde, så kommunerne kan frafalde særkrav til kvaliteten.

En revideret udgave af standarden DS 2420 vækker glæde i de danske kloakforsyninger, som er de absolut største kunder til betonrør og –brønde. Det skyldes, at standarden gør det nemmere at opnå den høje kvalitet, som kommunerne lægger vægt på ved såvel renovering som nyanlæg af kloaksystemer.

Med den nye udgave af DS 2420, som fremover består af to dele for henholdsvis rør og brønde, kan der falde ro over en længere diskussion mellem danske betonproducenter og DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, som repræsenterer kommunerne. Diskussionen kan henføres til de europæiske standarder for betonrør og –brønde samt den tidligere udgave af DS 2420.

De europæiske standarder DS/EN 1916 og DS/EN 1917 er i sig selv ikke meget bevendt som garanter for betonprodukters kvalitet. Den europæiske uenighed er så stor, at standarderne overlader det til de enkelte lande selv at fastsætte en lang række krav i deres respektive nationale tillæg. Desuden er der en række produkter, som slet ikke er omfattet af de europæiske standarder.

”Vi ønsker 100 års levetid af kloaksystemer, fordi renovering og opgravning er meget kostbart i byerne. Derfor har vi i en periode følt det nødvendigt at stille skærpede krav til dimensioner, overflade og kontrolomfang. Den oprindelige DS 2420 finder vi for lempelig”, siger DANVAs repræsentant i standardiseringsarbejdet, civilingeniør Olav Bennike fra Kloakforsyningen i Aalborg.

DANVAs skærpede krav er nu i vidt omfang indarbejdet i den ny DS 2420, som desuden præciserer, hvad skærpet kontrol er. Samtidig løser den reviderede standard et andet problem; at nogle produkttyper slet ikke er omfattet af de europæiske standarder. Disse produkter er medtaget i DS 2420 på en måde, der skaber ensartede krav for alle produkter.

Dermed kan såvel kommuner som andre bygherrer ved udbud på afløbsområdet ”blot” henvise til DS 2420.

”Det er et godt resultat, vi er nået frem til i dialog med betonbranchen, som har gjort en stor indsats for at imødekomme vores kvalitetskrav. Fremover kan vi undgå særkrav og udelukkende henvise til DS 2420”, siger Olav Bennike.

Det er frivilligt, om bygherrer og producenter vil anvende DS 2420, når det gælder de produkter, der ikke er nævnt i de europæiske standarder.

I praksis vil DS 2420 sandsynligvis blive anvendt rutinemæssigt. Således oplyser Jack Anderson, der leder Betonvarekontrollens sekretariat, at opfyldelse af DS 2420-1 og -2 bliver en forudsætning for at kunne opnå trekantmærkning af produkterne.

jbn

 

Fakta om DS 2420-1 og -2

Den reviderede standard får to dele:

· DS 2420-1 - Betonrør og formstykker, uarmerede og armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916

· DS 2420-2 - Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede og armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1917.

DS 2420 har været i offentlig høring. Efter planen udgives standarden i september 2008. Overgangsperioden udløber ved udgangen af 2008, hvorefter kun den reviderede udgave er i kraft.

 

Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsident
Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsiden
 Artikler