name

Organisation

Kontroludvalget udgør Kontrolordningens styrende organ.


Kontrolordningen består af et kontroludvalg og et sekretariat.

Kontroludvalget består af 6-8 medlemmer.

I alt 3-4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af disse medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen. Eksterne medlemmer fremgår af BVKs hjemmeside. Der skal altid være lige mange bruger- og fabriksrepræsentanter.

3-4 medlemmer og 1 suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab.

Medlemmerne fremgår af BVKs hjemmeside. Der skal altid være lige mange bruger- og fabriksrepræsentanter.

Kontroludvalgets sammensætning med tilhørende telefonnumre fremgår af fanen "Kontroludvalg".