Logo: Betonvarekontrollen, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk
Betonvarekontrollen
 Netgroup Netgroup   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Betonvarekontrollen 

Betonvarekontrollens trekantmærke giver tryghedNy standard for Overliggere
Ny standard for Overliggere - DS EN 845-2:2013+A1:2016 Senest april 2018 skal DS/EN 845-2:2013+A1:2016 for overliggere være indført.
 

BVK-folder om belægningsprodukter
Trekantmærket dokumenterer som det eneste mærke, at produktet overholder alle, de for danske forhold og for det danske marked, relevante krav.
 

DS EN 771-3: 2011 + A1: 2015 indføres juni 2017
Pr. 10. juni 2017 skal den nye harmoniserede standard DS EN 771-3:2011+A1:2015 for Byggesten være indført.
 

Eksklusion af A/S Abbednæs Cementvarefabrik
Betonvarekontrollen (BVK) skal hermed meddele, at 053 A/S Abbednæs Cementvarefabrik, Fiskerhusvej 25, 4700 Næstved pr. 28-11-2016 er ekskluderet fra BVK grundet manglende overholdelse af BVKs bestemmelser for tilslutning af 01-01-2014.
 

Publikation om overflader på betonsten og fliser
Publikationen ”Overflader på betonsten og fliser” udgivet af Belægningsgruppen, Dansk Beton i efteråret 2010 efter samarbejde med Brolæggerlauget, Danske Anlægsgartnere og BVK. Der arbejdes pt. på en revision.
 

Anbefalet udbudsformulering
Anbefalet udbudsformulering for betonvarer
 

Eksklusion af Scancore Skorstenssysstemer ApS
Betonvarekontrollen (BVK) skal hermed meddele, at 005 Scancore Skorstenssystemer ApS, Grynderupvejen 5, 9610 Nørager pr. 30-06-2015 er ekskluderet fra BVK grundet manglende overholdelse af BVKs bestemmelser for tilslutning af 01-01-2014.
 

BVK 091 Flauenskjold Cementstøberi er udmeldt
BVK 091 Flauenskjold Cementstøberi er udmeldt af ordningen pr. 2014-07-01
 

Brugerne har fået større indflydelse på overvågningen af trekantmærkede betonvarer
BVKs kontroludvalgets sammensætning er ændret med henblik på at opnå repræsentativ brugerinddragelse og give brugerne større indflydelse på overvågningen af betonvarer på det danske marked og dermed medvirke til at sikre, at brugernes krav og forventninger efterkommes. DANVA, Brolæggerlauget, Danske Anlægsgartnere og KTC er nu repræsenteret i kontroludvalget.
 

BVK 001 Svebølle Fliser ApS ekskluderet
BVK 001 Svebølle Fliser ApS er med virkning fra 1. april 2014 ekskluderet fra ordningen.
 

Generhvervelse af trekantmærket
BVK har nu verificeret virksomhedens afhjælpning af de særlige forhold, der var årsag til at Svebølle Fliser ApS i perioden 2013-04-25 til 2013-11-25 var frataget sin tilladelse til at trekantmærke belægningssten og fliser.
 

BVKs årsmøde 2014
Betonvarekontrollens årsmøde 2014 er planlagt afholdt torsdag den 6. februar 2014 på Teknologisk Institut i Taastrup.
 

Tilladelse til mærkning
BVK 002 Midtgaard A/S i Gørlev har fået tilladelse til mærkning af belægningssten efter DS/EN 1338, fliser efter DS/EN 1339 samt belægningsprodukter iht. DS/INF 156 med virkning fra den 12. november 2013.
 

Permeable belægningssten og -fliser med trekantmærket
BVK har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet detaljeret kravspecifikation samt konkrete kriterier for prøvning af permeable betonbelægninger, og kan på det grundlag tillade brug af trekantmærket på permeable belægningssten og fliser. Kravspecifikationer er naturligvis udarbejdet for danske forhold og for det danske marked
 

Tilladelse til mærkning af udstøbningsblokke efter DS/EN 15435
BVK 005 Scancore Skorstenssystemer ApS har fået tilladelse til mærkning af udstøbningsblokke efter DS/EN 15435 med virkning fra den 1. marts 2013.
 

Permeable belægningssten og fliser - undgå vandpytterne
De danske vejrforhold har ændret sig markant over de sidste år, og de kraftige skybrud, som landet har haft, er gået hårdt ud over parkeringspladser, havearealer og ikke mindst kloaksystemer. Permeable belægninger (tillader vandgennemtrængning) til lokal afledning af regnvand findes allerede på markedet og kan anses for en reel løsning på problematikken.
 

Uberettiget brug af Betonvarekontrollens navn og logo
Hammeshøj Betonvarefabrik ApS har efter ophævelse af tilslutningen til BVK d. 30. juni 2011 uberettiget gjort brug af BVK's navn og logo på deres hjemmeside www.hammershøj-beton-dk.
 

Nyt vedr. kontrolgrundlag for tagsten
Der er udkommet en ny standard for tagsten DS/EN 490, 2012 Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning - Produlktspecifikationer. DS/EN 490:2005, inkl. DS/EN 490/A1:2006 er erstattet af DS/EN 490:2012 DS/EN 491:2005, inkl. DS/EN 491/AC:2005 er erstattet af DS/EN 491:2011 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til sekretariatet
 

Farver og farveændringer på belægningssten og fliser
En parameter giver ofte anledning til reklamationer fra kunderne, og det er farven og farveændringer på belægningssten og fliser.
 

Overflader på betonsten og fliser
Beskrivelse af betons struktur, farver mv. udgivet af Dansk Beton, Belægningsgruppen
 

Brug forskellige materialer til terrassen og spar penge
Selv om det ser ud til, at terrassen har været voldsom dyr, er udgiften holdt nede ved at mikse materialer. Men det er vigtigt at tjekke, at de billige sten ikke er for billige.
 

Vi snyder ikke - Trekantmærket giver tryghed for alle
Licitationen bragte mandag d. 5. juli 2010 2 artikler, som hed "Snydere stilles til skue" og "Snydere kommer i gabestokken".
 

Overgangsperioden fra DS 400.5.1 til DS/EN 15435 for udstøbningsblokke
Overgangsperioden fra DS 400.5.1 til DS/EN 15435 for udstøbningsblokke udløb 31. januar 2010. Det betyder også, at de udstøbningsblokke, der produceres nu og påføres BVK's loge (trekantmærket), kan forventes at være i overensstemmelse med den nye standard DS/EN 15435. For nærmere oplysninger om producenter, der har tilladelse til mærkning af udstøbningsblokke med BVK's logo jf. "Procucenter og produkter".
 

TCT Vilsted
TCT Vilsted har med virkning fra 4. august opnået tilladelse til mærkning af belægningssten og fliser efter hhv. DS/EN 1338 og DS/EN 1339.
 

Forventningsafstemning af betonbelægningers visuelle aspekter
Betonvarekontrollen (BVK) er i samarbejde med Belægninsgruppen under Dansk Beton, Danske Anlægsgartnere og Brolæggerlauget i gang med udarbejdelsen af en vejledning om betonbelægningsprodukters visuelle aspekter, herunder udseende, struktur og farve.
 

Nu er det muligt at trekant-mærke overliggere
Dette er godt nyt for forbrugerne, som nu får overliggere med samme tryghed for kvalitet, som de kender den fra øvrige trekant-mærkede produkter.

Ønsker du at finde yderligere artikler om betonvarer, findes disse under Artikler m.m.

Trekantmærket giver tryghed

Se efter Trekantmærket og vær sikker på et kvalitetsprodukt.

Betonvarekontrollens logo.
 

Hvorfor vælge Trekantmærket?


Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsident
Banner: linker til forsiden
Banner: linker til forsiden