name

Blokstensmaskine

Teknologisk Institut råder over et state-of-the-art tørbetonlaboratorium.


Lad Teknologisk Institut hjælpe med udvikling af betonprodukter, optimering af betonrecepter, fejlfinding eller andre udfordringer vedrørende produktion og udførelse med tørbeton ved anvendelse af vores state-of-the-art tørbetonlaboratorium.

Tørbetonprodukter, eksempelvis belægningssten, rør og huldæk, udgør omkring en tredjedel af den totale betonproduktion i Danmark og mange andre lande. Med vores investering i fuldskala-produktionsudstryr – et Haarup 375/250 blandeanlæg og en KVM 750 62/62 blokstensmaskine suppleret med en gyrokompaktor (IC-Tester), kan Teknologisk Institut tilbyde betonindustrien adgang til state-off-the-art faciliteter dedikeret til forskning/udvikling, produktudvikling, prototypefremstilling og dokumentation inden for tørbeton.

Udvikling, optimering og test i industriel skala – assisteret af Teknologisk Instituts materialespecialister – muliggør meget valide resultater for kunden som nemt kan overføres og implementeres i egen produktionslinje. Eksisterende og potentielle områder indenfor produktudvikling tæller blandt andet

  • multifunktionelle betonprodukter – eksempelvis permeable belægningssten til klimatilpasningsopgaver og belægningssten med fotokatalytisk TiO2 til at nedsætte luftforurening (NOx) i bymiljøer
  • belægningssten iblandet sekundamaterialer (eksempelvis bioaske) for større ressourceeffektivitet
  • betonrør med højere resistens overfor syreangreb
  • Genanvendelse af nedknust beton i nye betonprodukter for at sikre cirkulær økonomi

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Udvikling af nye produkter
  • Optimering af jeres betonsammensætning og produktionsprocesser
  • Teste proof-of-concept af jeres ideer, herunder fremstilling af fuldskala prototyper
  • Dokumentere ydeevne ved nye materialer, additiver, tilsætningsstoffer.