name

Sekretariat

Sekretariatet består af en ledende medarbejder, et antal faglige medarbejdere og et antal administrative medarbejdere. Sekretariatet må ikke være økonomisk knyttet til en virksomhed i branchen. BVK's sekretariat har adresse hos Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup.