name

Organisation

Kontroludvalget udgør Kontrolordningens styrende organ.


Kontrolordningen består af et kontroludvalg og et sekretariat. Kontroludvalgets etablering, sammensætning m.v. Kontroludvalget består af 7 medlemmer. Udvalget er underlagt gældende vedtægter for BVK. I alt 4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af de fire medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen. Eksterne medlemmer fremgår af BVKs hjemmeside. Tre medlemmer og en suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab (virksomhedsrepræsentanterne). 

Kontroludvalgets sammensætning med tilhørende telefonnumre fremgår af fanen "Kontroludvalg".