Teams

Alle tilsluttede virksomheder samt kontroludvalget har mulighed for at få adgang til Teams for Betonvarekontrollen. Det er herfra, at alle udsendelser og alt BVK-materiale kan tilgås. Vi henstiller til, at I alle sætter notifikationer til, således at I får besked ved nye dokumenter eller mødeindkaldelser.

Adgang til Teams for Betonvarekontrollen gives af sekretariatet ved henvendelse til bvk@teknologisk.dk med oplysning om navn, firma samt nr.